Помпичка за механични апарати за измерване на кръвно налягане

Помпичка за механични апарати за измерване на кръвно налягане

Наличен

Универсална за всички модели от вида.

5.82лв.